Δήμος Τρικκαίων

Κερασοβίτης Παναγιώτης

Τηλ.: 2431351100