Δήμος Τρικκαίων

Κισκίνη Ευαγγελία

Τηλ.: 24310 20935