Δήμος Τρικκαίων

Κλεισιάρη Ευθαλία

Τηλ.: 2431076618