Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κλούφης Βασίλειος

Τηλ.: 2431046205
Email: bkloufis@trikalacity.gr