Δήμος Τρικκαίων

Κλούφης Βασίλειος

Τηλ.: 2431046205