Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κωφού Γεωργία

Τηλ.: 2431353556
Email: gkofou@trikalacity.gr