Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κόκκια Ευαγγελία

Τηλ.: 2431076611
Email: ekokkia@trikalacity.gr