Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κολοβού Χριστίνα

Τηλ.: 2431352714
Email: xkolovou@trikalacity.gr