Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κολοβού Χριστίνα

Τηλ.: 24313 52 714
Fax: 24313 52 713
Email: xkolovou@trikalacity.gr