Δήμος Τρικκαίων

Κολοβού Χριστίνα

Τηλ.: 2431350018
Fax: 24313 52 713