Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κόνιαρης Χρήστος

Τηλ.: 2431-0-63249
Email: xkoniaris@trikalacity.gr