Δήμος Τρικκαίων

Κωνσταντίνου Ευριπίδης

Τηλ.: 2431079295