Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κοντογιάννη Ευαγγελία

Τηλ.: 2431353524-2431079518
Email: ekont@trikalacity.gr