Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κοντογιάννη Ευαγγελία

Τηλ.: 2431353554
Fax: 2431353553
Email: ekont@trikalacity.gr