Δήμος Τρικκαίων

Κοντογιάννη Γιαννούλα

Τηλ.: 2431076618