Δήμος Τρικκαίων

Κορδάμπαλου Μαρκέλα

Τηλ.: 24310 28135