Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κόρδας Βασίλειος

Τηλ.: 24313076611-12
Email: kordas@trikalacity.gr