Δήμος Τρικκαίων

Κωσταρέλλος Δημήτριος

Τηλ.: 2431076611-2