Δήμος Τρικκαίων

Κωσταρέλλου Αικατερίνη

Τηλ.: 24310 87041