Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κωσταρέλλου Αικατερίνη

Τηλ.: 24310 87041
Email: kkostarellou@trikalacity.gr