Δήμος Τρικκαίων

Κωστίκας Ευάγγελος

Τηλ.: 2431046202