Δήμος Τρικκαίων

Κωστίκας Γεώργιος

Τηλ.: 2431076618