Δήμος Τρικκαίων

Κωστόπουλος Αθανάσιος

Τηλ.: 2431351222