Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κωστόπουλος Αθανάσιος

Τηλ.: 2431351222
Email: akost@trikalacity.gr