Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κωστοπούλου Δήμητρα

Τηλ.: 2431351216
Email: dkost@trikalacity.gr