Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κωστούλα Αργυρώ

Τηλ.: 24310 63207