Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κωστούλας Γεώργιος

Τηλ.: 2431351177
Email: g.kostoulas@trikalacity.gr