Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κωτή Αφροδίτη

Τηλ.: 2431063234
Email: akoti@trikalacity.gr