Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κοτσίρα Καλλιόπη

Τηλ.: 2431063235
Email: pkotsira@trikalacity.gr