Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κουκουρλή Ιωάννα

Τηλ.: 2431076611
Email: ikoukourli@trikalacity.gr