Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κουτσούκου Ευθυμία

Τηλ.: 24313 51 111
Email: koutsoukou@trikalacity.gr