Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κουτσούκου Ευθυμία

Τηλ.: 24313 51 111
Email: koutsioukou@trikalacity.gr