Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κουτσούκου Ευθυμία

Τηλ.: 2431063211
Email: koutsioukou@trikalacity.gr