Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κούρεντα Μόρφω

Τηλ.: 2431350000
Email: mkourenta@trikalacity.gr