Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κούρεντα Μόρφω

Τηλ.: 24313 50 012
Email: mkourenta@trikalacity.gr