Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κούτσια Αγορή

Τηλ.: 24310 28135
Email: akoutsia@trikalacity.gr