Δήμος Τρικκαίων

Κράλλη Κωνσταντινιά

Τηλ.: 2431351100