Δήμος Τρικκαίων

Κρικέλη Βασιλική

Τηλ.: 2431085812