Δήμος Τρικκαίων

Κρικώνης Ορέστης - Αναστάσιος

Τηλ.: 24310 77330