Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κυριακοπούλου Μαρία

Τηλ.: 2431351113
Email: m.kyriak@trikalacity.gr