Δήμος Τρικκαίων

Κυριάκου Μαριάνθη

Τηλ.: 2431084385