Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κυριακούλη Περσεφόνη

Τηλ.: 24313 51200, 2431032330
Email: secretary1@trikalacity.gr