Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κυριακούλη Περσεφόνη

31/12/2015
Τηλ.: 24313 51200, 2431032330
Email: secretary1@trikalacity.gr