Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Λάμπρος Νικήτας

Τηλ.: 2431351155
Email: nikitas@trikalacity.gr