Δήμος Τρικκαίων

Λάμπρος Νικήτας

Τηλ.: 2431351155