Δήμος Τρικκαίων

Λάλος Σωτήριος

Τηλ.: 24313 53 556, 555
Fax: 24313 535563