Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Λάλος Σωτήριος

Τηλ.: 24313 53556
Fax: 24313 535563
Email: slalos@trikalacity.gr