Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Λαναρά Ελένη

Τηλ.: 2431351249
Email: elanara@trikalacity.gr