Δήμος Τρικκαίων

Λέφα Χαρίκλεια

Τηλ.: 24310 39878