Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Λέφα Δήμητρα

Τηλ.: 2431351177
Email: dlefa@trikalacity.gr