Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Λιάκα Ευθυμία

Τηλ.: 24313 53 556, 555
Fax: 2431353553
Email: eliaka@trikalacity.gr