Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Λιάκα Ευθυμία

Τηλ.: 24313 53556
Fax: 2431353553
Email: eliaka@trikalacity.gr