Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Λιούλιος Ευάγγελος

Τηλ.: 2431063223
Email: vlioulios@trikalacity.gr