Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Λουκάς Παύλος

Τηλ.: 24313 53556
Fax: 2431353553
Email: ploukas@trikalacity.gr