Δήμος Τρικκαίων

Λουκάς Παύλος

Τηλ.: 24313 53556
Fax: 2431353553