Δήμος Τρικκαίων

Λουλές Γεώργιος

Τηλ.: 6974870968