Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μαχιά-Κουτσονικόλα Ευαγγελία

Τηλ.: 2431063207
Email: emaxia@trikalacity.gr