Δήμος Τρικκαίων

Μαγκάτου Βασιλική

Τηλ.: 24310 28135