Δήμος Τρικκαίων

Μαγουλιώτης Βασίλειος

Τηλ.: 2431076611-12