Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μακρής Ιωάννης

Τηλ.: 2431076618