Δήμος Τρικκαίων

Μακροστέργιου Ευφροσύνη

Τηλ.: 2431351552