Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μακροστέργιου Ευφροσύνη

Τηλ.: 2431351552
Email: fmakro@trikalacity.gr