Δήμος Τρικκαίων

Μάνδρα Παρασκευή

Τηλ.: 2431076618