Δήμος Τρικκαίων

Μανδράκης Απόστολος

Τηλ.: 24317 76611