Δήμος Τρικκαίων

Μαγγουρίτσα Χριστίνα

Τηλ.: 2431351232