Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μαγγουρίτσα Χριστίνα

Τηλ.: 2431351232
Email: xmagouritsa@trikalacity.gr